Dzień Pierwszy – Niedziela

Psalm 24.

1. Dawida pieśń. – Boga jest cała ziemia i wszystko, co ją napełnia, świat i jego mieszkańcy.

2. Bo On nad morzami ją utwierdził i nad rzekami ją umocnił.

3. Któż wstąpi na górę Bożą i kto stanie na miejscu Jego świętym.

4. Czystych rąk i nieskażonego serca, który nie podał fałszowi duszy swojej i nie przysięgał obłudzie.

5. Odbiera błogosławieństwo od Boga i nagrodę od Pana Swego wybawienia.

6. Takim jest pokolenie Jego czcicieli, szukających oblicza Twego, to Jaakow. – Sela.

7. Wznieście bramy wierzchy swoje i rozwiedźcie się wrota odwieczne, niech wnijdzie król chwały.

8. Kto to ów król chwały? Bóg mocny i potężny, Bóg potężny w boju.

9. Wznieście bramy wierzchy swoje, rozwiedźcie się wrota odwieczne, niech wnijdzie król chwały.

10. Kto to ów król chwały? – Bóg zastępów, On to król chwały. – Sela.

 

Tehilim/Psalmy, tłum. Izaak Cylkow

 

Baruch Haszem

Ania Forystek

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

proszę udowodnij, że nie jesteś okropnym SPAMbotem: [wymagane]