Dzień Czwarty – Środa

Psalm 94. i 95:3.

1. Panie pomsty, Boże, Panie pomsty zajaśniej.

2. Podnieś się sędzio ziemi, odpłać zasługę pysznym.

3. Dopókiż niegodziwi, o Boże, dopókiż niegodziwi górować będą.

4. Bluzgać, przemawiać hardo, przechwalać się wszyscy złoczyńcy.

5. Lud Twój Boże, dręczą, a dziedzictwo Twoje gnębią.

6. Wdowę i przybysza zabijają, a sieroty mordują.

7. I mówią: nie widzi Bóg, nie baczy Pan Jaakowa.

8. Zastanówcie się nieroztropni w narodzie i ograniczeni kiedyż się opamiętacie.

9. Kto urządził ucho, czyż nie słyszy, albo kto zbudował oko, czyż nie obaczy.

10. Kto karci narody czyżby nie karał. On który uczy człowieka wiedzy.

11. Bóg zna zamysły ludzkie, że są marne.

12. Szczęsny mąż, którego karcisz Boże, a w zakonie Twoim nauczasz go.

13. By dać mu otuchę w dni niedoli, póki wykopanym nie będzie dla niegodziwego grób.

14. Bo nie zaniecha Bóg ludu Swojego, a dziedzictwa Swego nie opuści.

15. Bo do sprawiedliwości wróci sąd, a za nim wszyscy prawego serca.

16. Któż stawał przy mnie przeciw niegodziwym, któż występował dla mnie przeciw złoczyńcom?

17. Gdyby nie był Bóg pomocą moją, omal nie legła by w grobie dusza moja.

18. Gdym mniemał: już chwieje się noga moja, łaska Twoja Boże wsparła mnie.

19. Gdy ścierają się myśli we wnętrzu moim, pocieszenia Twoje rozweselają duszę moją.

20. Czyż sprzymierzył się z Tobą tron bezprawia, sprawca krzywdy miasto prawa.

21. Skupiają się przeciw duszy sprawiedliwego, a krew niewinną potępiają.

22. Ale będzie Bóg mi twierdzą, a Pan mój opoką obrony mojej.

23. I zwróci przeciw nim samym niecność ich, a we własnej złości ich wygubi, wygubi ich Bóg, Pan nasz.

1. Pójdźcie, zaśpiewajmy Bogu, wysławiajmy opokę pomocy naszej.

2. Przywitajmy oblicze Jego dziękczynieniem, pieśniami zanućmy Mu.

3. Bo Panem wielkim Bóg i Królem wielkim nad wszystkie bóstwa.

 

Tehilim/Psalmy, tłum. Izaak Cylkow

 

Barch Haszem

Ania Forystek

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

proszę udowodnij, że nie jesteś okropnym SPAMbotem: [wymagane]