Dzień Piąty – Czwartek

Psalm 81.

1. Przewodnikowi chóru Gitejczyków, Asafa.

2. Zaśpiewajcie Panu, potędze naszej, okrzykujcie Panu Jaakowa.

3. Wznieście pieśń, uderzcie w bębny, w cytry wdzięczne i lutnie.

4. Zadmijcie w miesiącu w surmy, podczas pełni, w dzień uroczystości naszej.

5. Gdyż ustawą to dla Izraela, prawem Pana Jaakowa.

6. Świadectwem w Josefie ustanowił ją, gdy wystąpił przeciw ziemi Micraim. Mowę mi nieznaną usłyszałem.

7. Wyzwoliłem od brzemienia grzbiet jego, ręce jego od cebra się uwolniły.

8. W niedoli wołałeś i wyswobodziłem cię, wysłuchałem cię w osłonie gromu, doświadczałem cię u wód szemrania. – Sela.

9. Słuchaj ludu Mój, ostrzegam cię, Izraelu, czy usłuchasz Mnie?

10. Nie będzie wśród ciebie Bóg cudzy, nie będziesz się korzył bóstwu obcemu.

11. Jam Bóg, Pan Twój, którym cię wywiódł z ziemi Micraim; rozewrzyj usta twoje a napełnię je.

12. A nie usłuchał lud Mój głosu Mojego, a Izrael nie uległ Mi.

13. I zostawiłem go w uporze serca jego, i poszli za zamysłami swoimi.

14. Gdyby był lud Mój słuchał Mnie, Izrael drogami Moimi postępował.

15. Wnetbym wrogów ich upokorzył i przeciw ciemiężcom ich zwrócił rękę Moją.

16. Nieprzyjaciele Boga schlebiali by mu, a trwałaby doba ich na wieki.

17. I karmiłby go wyborem pszenicy. Z opoki miodem bym nasycał cię.

 

Tehilim/Psalmy, tłum. Izaak Cylkow

 

Baruch Haszem

Ania Forystek

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

proszę udowodnij, że nie jesteś okropnym SPAMbotem: [wymagane]